Κατέβασε από εδώ το Λογισμικό και τα Προγράμματα Οδήγησης

Κατέβασμα Λογισμικού LedshowTW 2017 Version:V19.03.22.00
Κατέβασμα Λογισμικού Ledshow TW2016
Κατέβασμα Λογισμικού Ledshow TW2015
Κατέβασμα Λογισμικού LedshowYQ 2018 Version:V19.3.29.01
Κατέβασμα Λογισμικού Ledshow YQ2016
Κατέβασμα Λογισμικού Ledshow YQ2015
Κατέβασμα Λογισμικού HD2016

Drivers – Προγράμματα Οδήγησης

Κατέβασμα Προγράμματος Οδήγησης CP210x VCP (Win2K XP)
Κατέβασμα Προγράμματος Οδήγησης CP210x VCP (Win 7 – Win 10)