Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

Σκοπός συλλογής των δεδομένων από τον πελάτη

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας SPARKLE, δηλώνει ότι θέλει οικονομική προσφορά ή επικοινωνία με κάποιο ειδικό για αγορά – διευκρινίσεις για τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εταιρεία SPARKLE, βάσει των πληροφοριών / δεδομένων που δηλώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα της / φόρμα στοιχείων – επικοινωνίας του πελάτη, προβαίνει σε επικοινωνία και συγγραφή οικονομικής προσφοράς προς τον πελάτη.

Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για τη «συνεργασία» Πελάτη και Εταιρείας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η εταιρεία SPARKLE είναι υποχρεωτική από μεριάς του πελάτη. Η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση που ζητά η εταιρεία SPARKLE της δίνει το δικαίωμα στην άρνηση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Αφού ο πελάτης αποδεχθεί τη συνεργασία, η εταιρεία SPARKLE θα προχωρήσει, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η εταιρεία SPARKLE έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας.

Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Η εταιρεία SPARKLE θα κρατήσει τα δεδομένα του πελάτη για όσο χρόνο θα υπάρχει σχέση συνεργασίας μεταξύ τους, τόσο σε έγγραφη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί ή απλά λήξει η συνεργασία μετά την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας – προϊόντος, η εταιρεία SPARKLE έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει για κάθε νόμιμο λόγο όπως αποστολή Ενημέρωσης για Νέα Προϊόντα κτλ, εκτός και εάν ο πελάτης αιτηθεί στην εταιρεία τη διαγραφή των στοιχείων του.

Δικαιώματα του πελάτη – χρήστη

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 1. το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους)
 2. διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων)
 3. διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)
 4. περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων)
 5. φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο όπως για παραδειγμα usb memory stick)

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή e-mail στο gdpr_support@sparkle.gr, Υπόψη  Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η εταιρεία SPARKLE θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Εναντίωση της συμβάσης

Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της συνεργασίας του πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία.

Ασφάλεια των δεδομένων

Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα του πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η sparkle.gr, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα, χρήσης των Δεδομένων σας με σκοπό:

να προωθήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της
να βελτιστοποιήσει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ως προς την ευχρηστία και τις παρεχόμενες  υπηρεσίες από αυτόν
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Η εταιρεία SPARKLE δεν δίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Συνεπώς δεν δίνονται δεδομένα του πελάτη σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό όπως για παράδειγμα εμπορικούς και άλλους σκοπούς.

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η sparkle.gr δε θα διαθέσει, πουλήσει, ενοικιάσει, διαρρεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτους.

Απορίες και δικαίωμα καταγγελίας

Για οποιοδήποτε απορία – διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπευθύνο Προστασίας Δεδομένων, email: gdpr_support@sparkle.gr

Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Πολιτική για τα  Cookies

Η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διαφημίσεις, η ανταλλαγή e-mail, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις με τυχόν εφαρμογές, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη.

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Τι είναι τα cookies και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://www.allaboutcookies.org/

Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της εμπειρίας και επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μας εντοπίζουν αλλά και πως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Η Google Analytics καταγράφει δεδομένα για το χρήστη όπως: η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το browser περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί  το χρήστη προσωπικά. Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας ταυτοποίηση, αλλά η Google Analytics δεν παρέχει πρόσβαση σε εμάς για αυτή την πληροφορία.

Η Google Analytics χρησιμοποιεί, και αυτή, cookies. Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το Google Analytics από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Ενδέχεται πέρα από το Google Analytics να χρησιμοποιείται και η εφαρμογή του Google Adwords. Έτσι ο κώδικας καταγραφής της συμπεριφοράς και της πλοήγηση του επισκέπτη – χρήστη βοηθά στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και για την εξατομικευμένη παροχή του περιεχομένου τους. (Πολιτική Απορρήτου Google)

Ασφάλεια και Πρωτόκολλο SSL

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωτίστης σημασίας για τη sparkle.gr. Για αυτό το λόγο σας προσφέρει ασφαλή περιήγηση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με το SSL: https://el.wikipedia.org/wiki/SSL

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Πέρα από τα απευθείας email που θα λάβετε από εμάς στη μεταξύ μας συνεργασία, ενδέχεται να λαμβάνεται Ενημερωτικά email με τη χρήση της εφαρμογής Mailchimp η οποία παρέχει υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δύναται να αποθηκευτεί για λόγους ευκολίας χρήσης της εφαρμογής στη βάση δεδομένων του ίδιου του MailChimp.

Το email σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του MailChimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του ή μέχρι να αιτηθείτε ρητά την κατάργηση από τη λίστα. (Πολιτική απορρήτου Mailchimp)

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη «χρήση» της ιστοσελίδας της εταιρείας μας (https://sparkle.gr).

1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 • Φόρμες συμπλήρωσης – επικοινωνίας με την εταιρεία μας. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail κτλ. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο πέρα των υπευθύνων της εταιρείας μας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται.
 • Υπηρεσία Chat κατά την οποία το αντίστοιχο εργαλείο που χρησιμοποιείται συλλέγει πληροφορίες όπως η IP του χρήστη, περιοχή πρόσβασης κτλ. Πληροφορίες πρόσβασης στο ίντερνετ που μπορεί να επεξεργαστούν από εμάς για στατιστικούς λόγους.
 • Με την αποστολή e-mail προς εμάς. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας  και πληροφορίες για την εταιρεία σας  που θα μας τα παρέχετε εσείς.
 • Με την κοινοποίηση (share) και Like στο Facebook, περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.
 • Υπηρεσία Newsletter.
 • Google Analytics – Facebook Pixel

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στον ιστότοπό μας και στο υλικό που υπάρχει αναρτημένο,  χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία.

Με τη συμμετοχή του – αποδοχή κάποιας, από τις παραπάνω, μορφές «επικοινωνίας» μαζί μας, αποδέχεστε αυτομάτως τις ρητές δηλώσεις μας σε αυτό το κείμενο.

2. Links σε τρίτους

Η sparkle.gr μπορεί, επίσης, να περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών καθώς και την ασφάλεια και προστασία δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

3. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Έκδοση Πολιτικής Απορρήτου: SPV1.1 (30-05-2018)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραμετροποίησης – αλλαγής (διαγραφής – αλλαγής – προσθήκης) αυτών των δηλώσεων η sparkle.gr θα αναρτήσει στον παρόντα σύνδεσμο την οποιαδήποτε αλλαγή και θα αναφέρει με ξεκάθαρο τρόπο το πότε έγιναν οι αλλαγές αυτές.

Δε θα ενημερωθεί προσωπικά ο χρήστης – πελάτης για τις αλλαγές αυτές και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή του κατά την επίσκεψη του στον ιστοσελίδα μας.